Τρίτη, 3 Μαΐου 2011


                                                        Δημοτική κοινότητα Μυτιληνιών
     Ο νέος χρόνος έφερε μαζί του και μερικές νέες αλλαγές στην κοινωνία .
     Οι τοπικές κοινωνίες καλούνται να οργανώσουν την ζωή τους μέσα σε νέα δεδομένα
Νέα αυτοδιοίκηση με νέα περιφέρεια, Νέος Δήμος …
    Το νέο κοινοτικό συμβούλιο άλλαξε πρόσωπα και όπως είναι ευνόητο και λογικό προσπαθεί να αλλάξει και κάποια πράγματα στην κοινότητα Μυτιληνιών που μέχρι τώρα ,έχουμε συνηθίσει να τα βλέπουμε όπως είναι ,όπως εξελίσσονται μεσα  στον χρόνο .Κάποια έγιναν συνήθειες αλλά και κάποια άλλα έγιναν προβλήματα που ζητούν λύση .
    Στους τέσσερεις μήνες που πέρασαν το κοινοτικό συμβούλιο ασχολήθηκε με τέτοια προβλήματα και έδωσε τις δικές του προτάσεις πιστεύοντας ότι συμβάλλουν στην λύση τους.
    Παρακάτω Περιληπτικά καταγράφουμε το αποφασιστικό μέρος των αποφάσεων του κοινοτικού συμβουλίου. Έτσι μπορούν οι συμπολίτες μας να λάβουν γνώση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κωμόπολη των Μυτιληνιών                το Κοινοτικό Συμβούλιο Συνεδριάζει και αποφασίζει ομόφωνα

 Απόφαση  Νο1    στις     2  Ιανουαρίου 2011         Σύσταση κοιν. Συμβουλίου
πρόεδρος Χ Αμουργιανος, αντιπρόεδρος Δ, Μαγαλιός, μέλη  Ε,  Καλυμνιου  -  
Γ.Γερασίμου  Γ.Σίδερης

 2      21/1/2011                        Σύνταξη τεχνικού προγράμματος
Για εσωτερική οδοποιία, αγροτική οδοποιία, περιβάλλον, ύδρευση, αποχέτευση, φωτισμός, 
άρδευση αντιπλημμυρικά έργα, νεκροταφείο ,καθαριότητα περιβάλλον
, παιδικές χαρές, χώροι στάθμευσης
ευπρεπισμός δημοσίων χώρων, πλατειών, γεφυριών, Μελέτες παρακαμπτηρίου δρόμου, πολεοδόμησης κ.λ.π.
    

3       21/1/2011                 καταμερισμός έργου Κοιν. Συμβουλίου
Υπεύθυνος :  καθαριότητας –δημ. Φωτισμού-νεκροταφείου –συνδέσμου   Μαγαλιός  Δημητρης.
Υπεύθυνη :   Πολιτιστικών-σύνδεση με Συλλόγους - παιδεία                     Καλυμνιού Ειρήνη
                      Εκπροσώπηση στα Δημοτικά συμβούλια                             Γερασίμου Γεώργιος
Υπεύθυνος :  Για Αγροτικά [άρδευση ,οδοποιία..]- Περιβάλλον                 Σίδερης Γεώργιος

 4    7/2/2011                 άδεια ίδρυσης καταστήματος Μαρίας Ρέστου
                                      Στην πλατεία  Αγίου  Νικολάου

5     7/2/2011                               προβλήματα νεκροταφείου
     Προκειμένου να γίνουν κάποια έργα υποδομής  πρέπει.
    Η τεχνική υπηρεσία να κάνει αποτύπωση του νεκροταφείου  και να μελετήσει
   Το είδος τις  διαστάσεις και την  θέση για τα υπαίθρια  μαρμάρινα οστεοφυλάκια
   Την αντικατάσταση του ηλεκτρικού δικτύου και των φωτιστικών σωμάτων  του χώρου
   Την οριοθέτηση και διαμόρφωση του χώρου των απορριμμάτων και να τεθούν πλευρικά πλαίσια
   Την κατασκευή τουαλέτας εντός του νεκροταφείου και πλυντηρίου –απολυμαντηρίου των οστών
   Την  διευθέτηση και την κάλυψη του παλιού ανοικτού οστεοφυλακίου [χωνευτήρι]
    Για οικογενειακούς τάφους δεν υπάρχει χώρος, να αναζητηθεί άλλος χώρος πλησίον του νεκροταφείου
     Να γίνει καταγραφή και ταξινόμηση  των κιβωτίων στο υπάρχον οστεοφυλάκιο 6   7/2/2011                                επέκταση δημοτικού φωτισμού
  Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων  σε υπάρχοντες στύλους και τοίχους [υπάρχει αναλυτική περιγραφή]
  να προχωρήσει η διαδικασία από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου σε συνεργασία με την ΔΕΗ

  7  7/2/2011               καθαρισμός των πηγών Ρογγίων και Καζανιών
Να καθαρισθούν οι πηγές  να μετρηθούν οι παροχές  στην  πηγή και στο υδραγωγείο
να γίνει δειγματοληψία και έλεγχος  του νερού των πηγών
                      Στόχος να αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες πηγές και τα επιφανειακά νερά...


 8    7/2/201                              ηλεκτροδότηση παιδικών χαρών
Να  γίνει η διαδικασία ηλεκτροδότησης και φωταγώγησης  από την τεχνική υπηρεσία
με την ΔΕΗ  για τις παιδικές χαρές Αγίας Τριάδας και Αγίων Αναργύρων. 9   7/2/2001              κυκλοφοριακή ρύθμιση κεντρικού δρόμου
Για να σταματήσει το φαινόμενο της παράνομης αυθαίρετης στάθμευσης στον κεντρικό δρόμο 
που ταλαιπωρεί ντόπιους και διερχομένους προτείνεται η διαγράμμιση του κεντρικού δρόμου , 
η σηματοδότηση κυκλοφορίας
 Η σωστή φωταγώγηση, καθαρισμός και διαμόρφωση  των χώρων στάθμευσης
η τεχνική υπηρεσία να προχωρήσει στην μελέτη και την υλοποίηση

10  7/2/2011                                       κάδοι απορριμμάτων
Να γίνει διαμόρφωση χώρου υποδοχής των κάδων στον δρόμο   δίπλα  στο κοινοτικό πάρκιν [πυρασφαλεια]
Για να ελευθερωθεί ο χώρος από τους κάδους
η τεχνική υπηρεσία να μελετήσει και υλοποιήσει την εργασία  αυτή.

11    7/2/2011                                                  λειτουργία ιατρείου
Έγινε κατανοητό ότι ούτε ο πρόεδρος ούτε κάποιο μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου 
έχει αρμοδιότητα να ανοίγει το Ιατρείο σε ώρες που δεν είναι παρόντες οι Γιατροί  
ή άλλος υπάλληλος του ιατρείου
Είναι ευθύνη του Κέντρου Υγείας  Καρλοβάσου
να  εφαρμόσει το ωράριο λειτουργίας και να ενημερώνει τους πολίτες όταν υπάρχουν
αλλαγές στο πρόγραμμα.

12   7/2/2011                            λειτουργία παιδικού σταθμού
Να ζητήσει ο Δήμος ένα τμήμα του καταργηθέντος στρατοπέδου 79ΤΕ
για την ανέγερση παιδικού σταθμού και νηπιαγωγείου
Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

13   7/2/2011          καθαρισμός -διαμόρφωση χώρων στάθμευσης
  Μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας  για την διαμόρφωση και υλοποίηση των έργων 
διαμόρφωσης των χώρων
  Να γίνει η διαδικασία για την ενοικίαση του οικοπέδου Γ. Βαρτζικου
στους Αγίους Αναργύρους  για την στάθμευση αυτοκινήτων

14    25/2/2011                                  δακοκτονία
προτείνεται η δακοκτονία αλλά να γίνεται στον κατάλληλο χρόνο, με σωστό έλεγχο ,
με ενημέρωση των πολιτών για το καθημερινό πρόγραμμα και με τις υποδείξεις του παγιδοθέτη15  21/3/2011   ορισμός χώρου απορριπτόμενων  οικιακών συσκευών k.l.p.
Η τεχνική υπηρεσία να συντάξει μελέτη για τα δυο οικόπεδα της κοινότητας
ΣΙΜΑΚΙ -ΜΑΥΡΑΤΖΑ  [προτιμάται το Σιμακι]    με  περίφραξη -διαμόρφωση και διάστρωση του
εδάφουςγια την υποδοχή των ογκωδών απορριπτόμενων αντικειμένων
 που μέχρι τώρα πετιούνται ανεξέλεγκτα οπουδήποτε και στην συνέχεια να γίνεται
  η διαχείριση τους.

16   21/3/2011  Ευπρεπισμός Δημοσιών χώρων ,κεντρικού δρόμου -πλατειών
                   κανονισμός λειτουργίας χρήσης από ιδιώτες και επαγγελματίες
Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου να συντάξει σχετική  μελέτη ανάπλασης για την κεντρική πλατεία 
και  κοινοποιήσει στους ιδιοκτήτες και επαγγελματίες τις επεμβάσεις που θα πρέπει να γίνουν
  ,καθώς και τους  κανόνες λειτουργίας της πλατείας  [κανονισμός λειτουργίας…]
.στόχος πρέπει να είναι η Διατήρηση της παραδοσιακής πλατείας ,
 χωρίς αυθαίρετες κατασκευές που μειώνουν την εικόνα της
  
 Να ζητηθεί από τεχνικό  του δήμου να γίνει
Μελέτη φωτισμού στην πλατεία και τους δρόμους που οδηγούν σαυτην και την 
πλατεία Καρακωστα
 Να ζητηθεί απ΄το συνεργείο του δήμου να μαζέψουν τις άχρηστες καλωδιώσεις  των δρόμων
   και να επισκευαστεί το κιόσκι της στάσης των λεωφορείων.


17    21/3/2011  Ηλεκτροδότηση αγροικίας Χαρ. Χατζηανδρέου στον σκουπιδότοπο     
Άμεση και κατέξαιρεση  ηλεκτροδότηση της αγροικίας του κου Χατζηανδρέου
και την ηλεκτροδότηση της υπόλοιπης περιοχής ,από πρόγραμμα  εξηλεκτρισμού Υπαίθρου του Δήμου

18  21/3/2011          Εθελοντική εργασία καθαρισμού του Θεοποίητου 
                                 και κλαδέματα πεύκων δίπλα σε δρόμους
ορίζει την πρώτη Κυριακή του Απρίλη για καθαρισμό του Θεοποίητου 
ο Σύλλογος Φίλων που δάσους αναλαμβάνει τον καθαρισμό των δυο γεφυριών

19  21/3/2011                     τρόπος αντιμετώπισης αδέσποτων σκύλων
Ζητά απ΄τις αρμόδιες υπηρεσίες να μεριμνήσουν για την περισυλλογή των αδέσποτων σκυλιών
του σκουπιδότοπου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία    Ν. 3170/2003
«Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα και άλλες διατάξεις».     

20        21/3/2011                     υπαίθρια οστεοφυλάκια
Κατασκευή  μαρμάρινων οστεοφυλακίων με διαστάσεις 40Χ40Χ65 εκατοστά
στη θέση  αριστερά στον διάδρομο εισόδου στο νεκροταφείο
με τις προϋποθέσεις κατασκευής  είτε από ιδιώτες είτε από τον Δήμο.
με το ανάλογο τέλος επιβάρυνσης των ενδιαφερομένων.
Να καλυφτούν τα κενά ανάμεσα στα μέχρι τώρα κατασκευασμένα  μαρμάρινα οστεοφυλάκια

21   21/3/2011            κίνηση στρατιωτικών οχημάτων σε αγροτικούς δρόμους
    Τοποθέτηση σημάτων απαγόρευσης διέλευσης οχημάτων  στο γεφύρι των χιονάτικων
     με φορτία μεγαλύτερα από  πέντε τόνους και ερπυστριοφορων  οχημάτων  
   Να κληθούν τεχνικοί του δήμου και τεχνικών της περιφέρειας να εξετάσουν την αντοχή
του γεφυριού και τις ζημιές που έχει υποστεί και
  Να ζητήσει ο δήμος απ΄την στρατιωτική διοίκηση να αποκαταστήσει  το οδόστρωμα των δρόμων
που έχουν υποστεί ζημιά απ΄την διέλευση των στρατιωτικών οχημάτων και να δεσμευτεί για την άμεση
αποκατάσταση των ζημιών  κατά τις μετακινήσεις των ερπυστριοφορων στην περίοδο των ασκήσεων.